ประชากรและสังคม 2017

ประชากรและสังคม 2017

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด
Sexual and Reproductive “Autonomy” and “Justice” The Unfinished Challenges
บรรณาธิการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์, กุลภา วจนสาระ

เอกสารดาวน์โหลด
Sexual and Reproductive Autonomy
16 March 2022 2.03 MB Download 27 time
IPSR and the Enhancing of Sexual and Reproductive Studies
16 March 2022 2.50 MB Download 9 time
The study of target setting concerning fertility in Thailand
16 March 2022 3.09 MB Download 15 time
State of Family Planning and Reproductive Health among Migrant Workers in Thailand
16 March 2022 3.09 MB Download 4 time
Saint or Sinner: Associated sin from abortion stigma amongst health providers
16 March 2022 720.13 KB Download 5 time
Quality of pregnancy outcomes among Thai women in reproductive age during 1998-2015
16 March 2022 3.95 MB Download 4 time
Pattern and trend of non-marital childbearing in Thailand during 2000 to 2015
16 March 2022 712.97 KB Download 2 time
Gen Y and Fertility Decisions
16 March 2022 686.23 KB Download 11 time
Life of Female Adolescent as Mothers
16 March 2022 1.60 MB Download 2 time
Risk and Protective Factors for Pre-sexual Behaviors among Early Adolescents
16 March 2022 1.89 MB Download 3 time
Sexual Wellbeing among Aging Population in Thai Society
16 March 2022 694.99 KB Download 3 time
When Thai parents need to talk about sex with their children
16 March 2022 1.63 MB Download 3 time