ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย

Author(s): Sirinya   Phulkerd, Napaphat Satchanawakul
Language: Thai
Year of Publication: 2020
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-477-6
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย
1 March 2022 3.86 MB จำนวนดาวน์โหลด 5time