ชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย”

ชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย”

Project Period:
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Bhubate Samutachak

Co-Principal Investigator: Sutthida Chuanwan, Teeranong Sakulsriวัตถุประสงค์: