จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit
Duration: February 2023 – July 2023