การสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น (Active Living Skills: ทีนรู้..อยู่ตื่น)

การสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น (Active Living Skills: ทีนรู้..อยู่ตื่น)

Project Period: October 2015 – December 2016
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Piyawat Katewongsa


Researcher: Chutima Yousomboon


วัตถุประสงค์: