การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมืองในสถานการณ์โควิด-19

การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมืองในสถานการณ์โควิด-19

Author(s): Sureeporn Punpuing, Wannee Hutaphat, Wipaporn Jaruruengpaisan, Nutnicha Loyfah, Tawanchai Jirapramukpitak, MD, Malee Sunpuwan, Sirinan Kittisuksathit
Language: Thai
Year of Publication: 2021
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University
ISBN: 978-616-443-404-2
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมืองในสถานการณ์โควิด-19
1 March 2022 8.36 MB Download 20 time