การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทาย

การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทาย

Author(s): Orathai Ard-am
Language: Thai
Year of Publication: 2007
Publisher:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทาย
1 March 2022 15.20 MB Download 0 time