ไทยรับกระแส Pride Month ดีเดย์สำรวจประชากรสีรุ้ง ครั้งแรกในไทย

สสส. ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มตัวแทน LGBTQ+ จับมือกันผลักดัน โครงการคาดประมาณขนาดประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+ ที่มีเป้าหมายหลัก คือการสำรวจตัวเลขกลุ่ม LGBTQ+ หรือขนาดประชากรผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรม “เป็นครั้งแรก”
“เรามองว่า ชายจริงหญิงแท้ไม่มี ในโลกนี้ แล้วจริง ๆ เรื่องเพศเป็นเรื่องของ “สิทธิ์” ของแต่ละคน ที่ใครอยากเป็นอะไร เขาก็มีสิทธิ์จะเลือกได้” – รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ปรึกษาโครงการ
ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 มิ.ย. 2567