งานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 9 ชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยในประเด็น “ลดการทำร้ายเด็กโดยการดูภาพยนตร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” ในงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 9 ชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย จัดโดย มูลนิธิศานติวัฒนธรรม

ภาพ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.946132330644177