การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12/2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12/2567 โดยมี รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ได้มอบช่อดอกไม้ให้แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร ณ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.942407241016686