ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา รร.เซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.941744367749640