เด็กไทย กินอย่างไร สุขภาพดี รู้เท่าทันการตลาดอาหารหวานมันเค็ม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ สถาบันวิจัยประชากรและงสังคม ม.มหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้และความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายปกป้องเด็กจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ “เด็กไทย กินอย่างไร สุขภาพดี รู้เท่าทันการตลาดอาหารหวานมันเค็ม” โดยนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการทำการตลาดอาหารที่มีต่อเด็กไทยอายุ 6-18 ปี ในการประชุมดังกล่าว

ติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://anamai.moph.go.th/th/news-anamai/43685

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.939729934617750