ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Digital Humanities

ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร. Sergey Ryazantsev สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำเสนอเรื่อง “Digital Nomads as a New Trend of International Mobility” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “Digital Humanities” ณ Heilujiang University เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักวิชาการจากหลายประเทศเข้าร่วม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศไทย เกาหลี ญี่ปุ่น เซอร์เบีย และโปรตุเกส

นอกจากนี้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Russian-speaking emigration and adaptation of Russian-speaking migrants in Latin America and Asia” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกของ Institute of Russian Language ณ Heilujiang University

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.937895944801149