วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครบรอบ 52 ปี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครบรอบ 52 ปี โดยสถาบันฯ ได้จัดพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่ประจำอาคาร พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาของสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ รศ.ดร.อารี จำปากลาย กล่าวเปิดงาน และร่วมรับชมกิจกรรมพิเศษ “รำกลองยาว”
.
เป็นประจำทุกปี สถาบันฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม (5 อัลบัม)
https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.812485127342232
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.812491124008299
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.812493900674688
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.812900263967385
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.812906177300127