แสดงความยินดีสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ ๕๕ ปี

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์ให้แก่โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) วัดพระบาทน้ำพุ ให้แก่ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๕ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ