เสวนา “สังคมสูงอายุ: ความพร้อมที่ต้องตั้งรับและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”

ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และ อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ: ความพร้อมที่ต้องตั้งรับและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ” ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง Active and Productive Aging และได้ร่วมเสวนาประเด็นสภาพสังคมและการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "สถานการณ์ครอบครัวไทย" และ "นโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปสู่การสูงวัยในที่เดิม" ณ โรงแรมทีเคพาเลซ หลักสี่ กรุงเทพฯ

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=263519298338236