อบรม Self-Sustained Movement Master Training

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ JICA Team (Shizuoka University, Hatachi Industry, Kosai Consultants, Oriental Consultants Global) ประเทศญี่ปุ่น และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSS) จัดอบรม Self-Sustained Movement Master Training โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น Master Trainer จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, นักศึกษาจาก MUSS และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>