สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 28

สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 28 " LET’S MOVE TOGETHER (BIG CHANGE)" ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ชมภาพทั้งหมด >>