ร่วมแถลงข่าว และเปิดตัว “ชุดคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ 3 มิติ เล่น-เรียน-รู้ Learning Form Home”

ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) และนายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าว และเสวนาออนไลน์ “New Normal for Thai Children ชีวิตวิถีใหม่ ของเด็กไทย” พร้อมเปิดตัว “ชุดคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ 3 มิติ เล่น-เรียน-รู้ Learning Form Home” เพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมให้กับเด็กในช่วงอยู่ที่บ้าน โดยมี “ตารางการเรียนรู้ 3 มิติ” เป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในช่วงเวลาทองของแต่ละวัน 
 
พร้อมกันนี้ ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ร่วมเสวนาในช่วงบ่ายในหัวข้อ “เจาะลึกเรื่องกิจกรรมทางกายของเด็กไทย บนชีวิตวิถีใหม่ New Normal for Thai Children” ประเด็น “กิจกรรมทางกายของเด็กไทย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ บนชีวิตวิถีใหม่” ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. หรือรับชมผ่านทาง Facebook Live: สสส. หรือลิงค์ https://www.facebook.com/thaihealth/videos/612418209630147/