มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย – อ. เบญจา

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ต้อนรับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ และคณะ จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิด “มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย – อ. เบญจา” และรับฟังการกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดย นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ณ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล