พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ในฐานะหัวโครงการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอคำปรึกษาในเรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กับหน่วยงานภาคเอกชน และร่วมมอบกระเช้าของขวัญแด่ท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>