ประชุมเพื่อพัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ Prof. Xiaoming Sun, Director, Institute of Population and Health, School of Sociology and Population Sciences จาก Nanjing Youdian University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย Ms.Lucy Huang และ Ms.Nitchanun Rangsikul จาก สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (population and development association (PDA)) กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยและพัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน และปรึกษาการทำ student visit ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>