ต้อนรับ Prof. Dr. Abdul Wahed Wasiq อธิการบดีมหาวิทยาลัยกันดาฮาร์ ประเทศอัฟกานิสถาน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์  รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Abdul Wahed Wasiq อธิการบดีมหาวิทยาลัยกันดาฮาร์ (Kandahar University), ประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัย หลักสูตร งานอบรม ณ ห้องลีลาวดี (406) ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล