ต้อนรับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย ผศ.ดร. มาลี สันภูวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ต้อนรับน้องๆ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับบราเก่าเสื่อมสภาพจากสถาบันฯ ที่ได้รับจากการให้บริจาค โดย ไทยวาโก้ จะนำบราเสื่อมสภาพไปกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างจิตสำนึกรักดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ แนวคิด Zero Waste พร้อมนี้ ได้มอบกล่องโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ชุดใหม่ให้กับสถาบันฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่อไป ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล