งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแสดงความรักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณ ได้แก่ ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา นางกรณิฐา ศริ และอำลาผู้ลาออก ได้แก่ นายศรายุทธ สกุลตันติเมธา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>