งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

สถาบันฯ จัดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตใหม่ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันฯ