งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กราบทูลเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกป็น “แม่ 100 ปี” เข้ารับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยมี อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด อาจารย์ประจำสถาบันฯ ถวายรายงานประจำบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “ลักษณะทางประชากรกับการกินผักและผลไม้ของคนไทย” เนื่องในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>