งานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560

ศ.กียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันฯ ได้รับเกียรติในการเสวนาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคประเทศไทย 4.0 ” ในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย และภาคีเครือข่ายจากหลากหลายหน่วยงาน โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมฯ ดังกล่าวจำนวนมาก ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>