งานทำบุญเดือนเกิด

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และบุคลากร เข้าร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย และฟังบรรยายธรรม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา