งานครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ ร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษา เนื่องในงานครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์ฯ 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม >>