ครอบครัววิถีใหม่ไปเป็นหรือไม่เมื่อเจอภัยโควิด-19

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และในฐานนะหัวหน้าโครงการ Happy Family สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ Phone In ผ่านทางช่อง NBT ในประด็น “ครอบครัววิถีใหม่ไปเป็นหรือไม่เมื่อเจอภัยโควิด-19” ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายครอบครัวมีสุขมากกว่า 3000 ท่าน จากโครงการ Happy Family

Facebook Live : NBT2HD