กีฬาบุคลากร 2561

คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด เนื่องในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “มหิดลเกมส์” ภายใต้หัวข้อ (มหิดลเกมส์ “มหิดล 4.0”) ณ สนามกีฬา ม.มหิดล ศาลายา