การประชุมเตรียมการจัด the 5th APA Conference 2020

รองศาสตราจารย์ดร. อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ Executive Secretary ของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Professor Aris Ananta ประธานสมาคมฯ ที่เดินทางมาร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ของสมาคมฯ ณ ห้องลีลาวดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล