การประชุมร่วมกับผู้บริหารของ UNFPA ในการจัด 5th APA Conference 2020

รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ Executive Secretary ของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) พร้อมด้วย Professor Aris Ananta ประธานสมาคม APA และคณะ เข้าพบ Mr. Björn Andersson, Regional Director, UNFPA Asia and the Pacific และร่วมประชุมกับ Dr. Annette Sachs Robertson, Deputy Regional Director และ Dr. Christophe Le France, Technical Adviser on Population and Development ในการขอรับการสนับสนุนจาก UNFPA เพื่อจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ของสมาคมฯ ณ อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ