บุคลากร

Sabine Lescher

อีเมล์: sabine.Lescher@malix.univ-paris1.fr

เบอร์ติดต่อ: +66 2441 0201-4 ext. 304

Affiliation: Institute of Demography University of Paris (IDUP), France
Mission: IPSR-IDUP Collaboraton
Advisor: Dr. Aree Jampaklay
Duration: May- August 2013งานวิจัยที่สนใจ