บุคลากร

กฤตยา อาชวนิจกุล
Ph.D.
(Demography)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: kritaya.ipsr@gmail.com
อีเมล์: kritaya.arc@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 601

งานวิจัยที่สนใจ