บุคลากร

สรัญญา สุจริตพงศ์ (สัตวแพทย์หญิง)
Ph.D. (Epidemiology and Population Health)

อีเมล์: sarunya.suj@mahidol.ac.th
อีเมล์: sujaritpong@yahoo.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 614

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Population health
  • Environmental epidemiology
  • Climate change and health
  • One health