บุคลากร

ภูเบศร์ สมุทรจักร
Ph.D.
(Business Administration In International Business)
รองศาสตราจารย์ ดร.

อีเมล์: bhubate.sam@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 619

Download: CV (ภาษาไทย)Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Business demography
  • International Business Management
  • Cross Cultural Management
  • International Marketing
  • Strategic Marketing
  • Strategic Management