บุคลากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล
Ph.D.
(Sociology; Demography)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ปรึกษาอาวุโส (อดีตผู้อำนวยการ)

อีเมล์: pramote.pra@mahidol.ac.th
อีเมล์: pprasartkul@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 623

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ