บุคลากร

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
Ph.D.
(Sociology)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ปรึกษาอาวุโส (อดีตผู้อำนวยการ)

อีเมล์: churnrurtai.kan@mahidol.edu
อีเมล์: churnrurtai@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 625

งานวิจัยที่สนใจ

  • HIV/AIDS
  • Health economics
  • Health System