บุคลากร

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
Ph.D.
(Sociology)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ปรึกษาอาวุโส (อดีตผู้อำนวยการ)

อีเมล์: aphichat.cha@mahidol.ac.th
อีเมล์: chamratrithirong@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 621 , 0 2441-1021

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • HIV/AIDS Prevention Program Evaluation
  • Adolescent Study
  • Population and Development
  • Reproductive Health
  • Migration
  • Social Demography