บุคลากร

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
Ph.D.
(Applied Population Analysis)
รองศาสตราจารย์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ด้านพัฒนากิจการเพื่อสังคม

อีเมล์: sirinan.kit@mahidol.ac.th
อีเมล์: dd14hn@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 613

งานวิจัยที่สนใจ

  • Sex education
  • Adolescent reproductive health
  • Migration and quality of life