บุคลากร

พลอยชมพู สุคัสถิตย์

เลขานุการสถาบันฯ

อีเมล์: ploychompoo.suk@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 200

งานวิจัยที่สนใจ