บุคลากร

อารี จำปากลาย
Ph.D.
(Sociology)
รองศาสตราจารย์

ผู้อำนวยการ

อีเมล์: aree.ude@mahidol.ac.th
อีเมล์: aree.ude@mahidol.edu

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 400, 0-2441-9520

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ