ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562

มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน ให้แก่ศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
14 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อน “ความสุข” คนทำงาน

ผู้บริหารและผู้แทน 60 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 16 แห่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมทั้ง ร่วมเวทีเสวนาในประเด็นน่าสนใจเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคี ณ ชั้น 5 โรงแรมเอตัส กรุงเทพ
12 กุมภาพันธ์ 2562

นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะหัวหน้าชุดโครงการ กล่าวต้อนรับ และรายงานความเป็นมาชุดโครงการประสานงานวิจัย “นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย” สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ กล่าวเปิดการประชุม ณ Siam Meeting Room 1-3 ชั้น 9 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา