Prachakorn Forum เลือก

12
พ.ย.

เสวนาโต๊ะกลม

“50 ปี IPSR มุ่งหน้ามองอนาคต”
12 พฤศจิกายน 2564
5
พ.ย.

Prachakorn Forum EP.17

หน้าตาประชากรไทยในอนาคต
5 พฤศจิกายน 2564
29
ต.ค.

Prachakorn Forum EP.16

ประชากรกลุ่มเฉพาะคือใคร ทำไมต้องวิจัยประชากรกลุ่มเฉพาะ
29 ตุลาคม 2564
8
ต.ค.

Prachakorn Forum EP. 15

สุขภาวะทางเพศ เพศภาวะ เพศวิถี: การวิจัยที่ต้องไปต่อ
8 ตุลาคม 2564
24
ก.ย.

Prachakorn Forum EP.14

ตอนที่ 2: การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
24 กันยายน 2564
17
ก.ย.

Prachakorn Forum EP.14

วิวัฒนาการการย้ายถิ่นของประเทศไทยร่วมสมัย (การย้ายถิ่นภายในประเทศ)
17 กันยายน 2564
30
ก.ค.

Prachakorn Forum EP.13 (Part 2)

นโยบายนำเข้าแรงงานข้ามชาติ ในยุค Global Citizen (ตอนที่ 2): การดึงดูดแรงงานที่มีทักษะ
30 กรกฎาคม 2564
23
ก.ค.

Prachakorn Forum EP.13

นโยบายนำเข้าแรงงานข้ามชาติ ในยุค Global Citizen (ตอนที่ 1)
23 กรกฎาคม 2564
14
พ.ค.

Prachakorn Forum EP.12

สังคมสูงวัยกับการสูงวัยในที่เดิม (ageing in place)
14 พฤษภาคม 2564
9
เม.ย.

Prachakorn Forum EP.11

ภาพสะท้อนงานวิจัยด้านครอบครัว work-life balance และคุณภาพชีวิต
9 เมษายน 2564
12
มี.ค.

Prachakorn Forum EP.10

วัยรุ่นและครอบครัวในโลกสมัยใหม่
12 มีนาคม 2564
12
ก.พ.

Prachakorn Forum EP.9

จาก 50 ล้านประชากร สู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด
12 กุมภาพันธ์ 2564
29
ม.ค.

Prachakorn Forum EP.8

ย้อนอดีต มองปัจจุบัน วาดอนาคต งานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม