กิจกรรมของสถาบันฯ

 14 กุมภาพันธ์ 2563

Love @Mahidol Games 2020

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมเดินพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “มหิดลเกมส์ ปี 2563” รัก ณ มหิดลเกมส์ 2020" (Love @Mahidol Games 2020) จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>