การอบรม

The Institute conducts postgraduate training for national and international programs. The Institute offers a Master of Arts in Population and Social Research (Thai program), along with the following international programs:

  • Master of Arts in Population and Reproductive Health Research
  • Master of Population and Social Gerontology offered jointly with Miami University
  • Doctor of Philosophy in Demography
  • Doctor of Philosophy in Demography (consortium program).

OurAlumni01OurAlumni02

All degrees are geared towards academic excellence. Upon graduation, our high-caliber students are able to plan, analyze, and conduct research on socioeconomic, demographic, and reproductive health problems. Advanced degree students are encouraged to participate in project development with the many international agencies that regularly contact and collaborate with the Institute.

Student financial support is offered in the form of Masters and Ph.D. scholarships generously funded by a range of bodies, including the United States Agency for International Development (USAID), the Government of Thailand, UNFPA, the Wellcome Trust, and WHO, along with the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

OurTraining01OurTraining02

Non-degree programs are also offered, including a Monitoring and Evaluation of Population and Health course concentrating on HIV/AIDS, reproductive health, and qualitative research and analysis. Other short-courses and training are available upon request.

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แผนผังเว็บไซต์ รูปสถาบันฯ